Skuteczny trening siłowy opiera się na kilku podstawowych zasadach, których trzeba przestrzegać, aby osiągnąć zadowalające wyniki. Przede wszystkim ćwiczenia siłowe powinny mieć swój cel, to znaczy należy określić konkretny cel treningów. Może być to na przykład ogólne zwiększenie siły, poprawienie kondycji, wyrzeźbienie sylwetki lub utrata wagi. Kolejną bardzo ważną zasadą jest trzymanie się określonego planu treningowego. W przypadku ćwiczeń tego typu nie da się osiągnąć postawionych sobie celów bez dużej systematyczności. Oczywiście w przypadku treningu siłowego konieczne jest dobranie odpowiedniego obciążenia. Zawsze należy dopasować je do swoich możliwości na danym etapie. Za duże obciążenie powoduje przetrenowanie, które z kolei skutkuje zupełnym zatrzymaniem przyrostów. Zbyt małe oczywiście nie przełoży się na rezultaty. ogromne znaczenie ma także właściwa technika wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Warto na przykład skorzystać z pomocy trenera, który wytłumaczy w jak trenować prawidłowo.